نهمين کنگره سالانه انجمن روماتولوژی ايران

4

نهمين کنگره سالانه انجمن روماتولوژی ايران انجمن روماتولوژی ايران در راستای برگزاری گردهمائی های آموزشی ، پژوهشی و آموزش مداوم در سطح ملی و بين المللی،در صدد است نهمين کنگره ساليانه ی انجمن را با همکاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۵ لغايت ۱۷ مهر ماه سال ۱۳۹۴ برگزار نمايد. اين کنگره همچون سال هاي گذشته […]