نهمين کنگره سالانه انجمن روماتولوژی ايران

4

نهمين کنگره سالانه انجمن روماتولوژی ايران انجمن روماتولوژی ايران در راستای برگزاری گردهمائی های آموزشی ، پژوهشی و آموزش مداوم در سطح ملی و بين المللی،در صدد است نهمين کنگره ساليانه ی انجمن را با همکاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۵ لغايت ۱۷ مهر ماه سال ۱۳۹۴ برگزار نمايد. اين کنگره همچون سال هاي گذشته […]

رادیولوژی و روماتولوژی

ارائه تصویر مشخص، نقش بسیار مهمی در تشخیص بیماریهای روماتولوژی دارد.‌ ام. آر.‌ای، سونوگرافی و عکس ساده در این زمینه به کمک ما آمده‌ است و از طریق آنها می‌توانیم تغییرات زودرس را مثل اروژنهای زودرس بررسی کنیم. در کنار مزایای‌ام. آر.‌ای و سونوگرافی در روماتولوژی، عکس معمولی همچنان یکی از ابزارهای پرکاربرد در زمینه […]